Skip to main content

Croeso i'r

Pecyn cymorth Eczema Care Online

Mae Gofal Ecsema Ar-lein yn wefan i'ch helpu i reoli ecsema. Bydd yn eich helpu i gadw'ch croen yn iach ac i fyw'n dda ag ecsema.

Sicrhewch y wybodaeth orau i chi yn gyflym

Cymryd y cwis   

NHS logo
National Eczema Society logo
funded by NIHR logo
Eczema outreach support logo

Ariennir y prosiect hwn gan y Sefydliad Cenedlaethol dros Ymchwil Iechyd a Gofal (NIHR) o dan ei raglen Grantiau Rhaglenni ar gyfer Ymchwil Gymhwysol (cyf grant rhif RP-PG-0216-20007). Safbwyntiau'r awdur(on) yw'r rhai a fynegir ac nid o reidrwydd rhai'r NIHR na'r Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

Profiadau Pecyn Cymorth Gofal Ecsema

Doeddwn i ddim yn meddwl y byddwn i'n dysgu unrhyw beth newydd gan fy mod wedi bod yn delio â fy csema ers blynyddoedd ond darganfyddais rai pethau nad oeddwn yn eu gwybod.

Emily

Fe wnes i sylwi fod yr eli steroid newydd yn gwneud i'r fflamychiad ecsema ddiflannu gymaint yn gynt.

Bethany

Rwyf wedi bod yn delio ag ecsema ers blynyddoedd ac yn credu fy mod yn gwybod y cyfan, a chefais fy synnu'n fawr gan yr awgrymiadau defnyddiol newydd i mi eu darganfod

Jordan

ELI RHEOLI FFLAMYCHIADAU

Cael rheolaeth gyda eli rheoli fflamychiadau

Defnyddir eli rheoli fflamychiadau i reoli fflamychiadau ecsema. Gwyliwch ein fideo neu cliciwch ar y botwm isod i ddarllen ein hadran am eli rheoli fflamychiadau.

Dysgu rhagor am eli rheoli fflamychiadau

Gweld y rheolau euraidd

Eli lleithio

Cadwch reolaeth gyda eli lleithio

Mae eli lleithio'n eich helpu i gadw rheolaeth ar ecsema a chael llai o darddiadau. Gwyliwch ein fideo neu cliciwch ar y botwm i ddarllen ein hadran ar eli lleithio.

Dysgu rhagor am eli lleithio

Gweld y rheolau euraidd

Cymryd yr her 2 wythnos

Mae'n syml - does ond angen i chi ddefnyddio'ch eli lleithio bob dydd! Bydd siart y gallwch ei ddefnyddio i gofnodi pan ydych yn defnyddio eli lleithio a sut mae eich ecsema.

Cymryd yr her 2 wythnos

BYW YN DDA AG ECSEMA

Byw ag ecsema

Gall fod yn anodd byw ag ecsema. Gwyliwch ein fideo neu edrychwch ar yr adrannau isod i ddysgu rhagor am sut gallwch chi fyw'n dda ag ecsema.

 Curo'r cosi  Cael bath, cael cawod a golchi dillad  Straen ac ecsema

Adnoddau

Image Resource 1

Enghreifftiau o ecsema

Fflamychiad yw pan yw'r croen yn fwy dolurus neu goslyd nag arfer. Cliciwch yma i weld sut olwg all fod ar darddiadau ecsema.

Gweld enghreifftiau

Image Resource 2

Eitemau Printiadwy

Mae'r dudalen hon yn cynnwys dolenni i'r holl ddeunyddiau printiedig a gynigiwn.

Gweld lawrlwythiadau

Image Resource 3

Technegau ymlacio

Gwrando ar, neu darllen, ein technegau ymlacio dan arweiniad

Gwrando neu darllen